Kontaktujte nás

Starostlivosť o zákazníkov   Fakturačné údaje   Orgán dozoru:
 
Mobil:   Erow, spol. s r.o.   Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
+421 905 235145   Záborského 11/13   Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
+421 908 664538   036 01 Martin   odbor tech. kontroly a ochrany spotrebiteľa
  Tel.č.: 041 / 7632 130
Email: info@pksport.sk   IČO: 47409894   E-mail: za@soi.sk
web: www.pksport.sk   DIČ: 2023852721
 
Prevádzkové hodiny:   Bankové spojenie:
Pondelok - Piatok 8:00-17:00   Banka: Fio Banka   SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Sobota 8:30 - 12:00   číslo úctu: 2600581143 / 8330   IBAN: SK22 8330 0000 0026 0058 1143